WWW.RYKKINNSENIOR.COM

 Rykkinn Seniorsenter er stengt

 inntil videre fra fredag

13.mars.2020

  

Vi har desverre ikke fått klarsignal for åpning av senteret og må vente med å sette dato for høstens medlemsmøter 

 

 

 

 

FLERE TROFASTE BRUKERE ER MED I REDAKSJONEN. HÅPER DU SIER JA HVIS DU BLIR SPURT OM Å SKRIVE REFERAT ELLER YTE ANNEN ASSISTANSE

Har du noe å fortelle oss - opplevelser - historier eller gode bilder så send  en e-post til                             

                                            rykkinn80@gmail.com

 

 

Pensjonistforeningens turer finner du  på  Pensjonistforeningens sider