WWW.RYKKINNSENIOR.COM

Mandag 17. august 2020.

 

 

Hurra! Hurra!

Fra mandag 17. august er Rykkinn Seniorsenter åpent igjen.

 

  

 

Ring 67 50 91 90 for nærmere info.