WWW.RYKKINNSENIOR.COM

Mandag 17. august 2020.

 

 

Hurra! Hurra!

Fra mandag 17. august er Rykkinn Seniorsenter åpent igjen.

 

  

 

Ring 67 50 91 90 for nærmere info.

 

Program for september 2020 er lagt inn.

Se under Program