WWW.RYKKINNSENIOR.COM

 

    FLERE TROFASTE BRUKERE ER MED I REDAKSJONEN. HÅPER DU SIER JA HVIS DU BLIR SPURT OM Å SKRIVE REFERAT ELLER YTE ANNEN ASSISTANSE

Har du noe å fortelle oss - opplevelser - historier eller gode bilder så send til Anlaug på E-post anbu35@hotmail.com  

Det går også fint med melding til tlf. Anlaug 909 35 027

PENSJONISTFORENINGENS TUR ELVECRUISE FINNER DU UNDER SIDEN FOR PENSJONISTFORENINGEN