NYTT FRA BRUKERRÅDET

Referat fra Brukerrådsmøte 4 desember 2018

Tilstede: Kari, Anne Lise, Henry og Ragnhild

Fra ledelse: Camilla

 

  1. Referat fra møte 30/10 godkjent

  2. Økonomi: Resultatet for året kommer til å bli underskudd. Hvor mye er vanskelig å si, da vi ikke er ferdig med Julelotteriet ennå. Fortsatt vil den lille blå boksen være på plass.

  3. Varmeteppet i yttergangen er på plass, håper dette hjelper på trekken fra inngangsdøren.

  4. Programmet for 2019 er ferdig og vil bli sendt ut ca. 1 uke før jul.

  5. Fortsatt er det mangel på frivillige til kantinen. Er det noen som kjenner noen som kan tenke se å være med, så bare be de om å henvende seg til senteret.

  6. Julaften er det oppe fra kl. 09.00-12.00. Men vi synes det var litt tidlig å slutte da, så Marianne og Tron vil være der fra kl.12.00 – 14.00.

  7. Det er årsmøte med valg 1. februar 2019. Innkalling vil bli satt opp på tavlen 3 uker før dagen.

 

Neste møte 15/1-2019

Ragnhild

Referat fra Brukerrådsmøte 15 mai 2018

Tilstede: Britt, Brit, Henry og Ragnhild
Fraværende: Marianne, Anne-Lise og Kari
Fra Ledelsen: Camilla

Referat fra møte 3 april godkjent
Økonomi: Pr. 30/4 er det kommet litt mer inn på frivillig giro. Allikevel er vi ca. kr. 10 000.- lavere enn i fjor. Den lille blå boksen og Cuiz er innbringende og ligger omtrent som i fjor. Derimot er utgiftene til underholdning økt med ca. 10 000.- Det blir derfor en utfordring til høsten.
Sangkoret ble enstemmig bevilget med kr. 20 000.-. vi synes dette er en viktig post i aktiviteten på Rykkinn seniorsenter.
Vi tok opp ting rundt lydanlegget som vil bli tatt opp på neste møte til høsten, da forhåpentligvis alle er til stede.
Diverse, Det vil være middagsservering i hele sommer. Det er markedsdager på Rykkinn kjøpesenter 7-9 juni. Vi har planer om å lage pamfletter med reklame for vårt senter. Disse skal vi dele ut på kjøpesenteret og ønsker at noen melder seg som frivillig til å dele disse ut på noen av de 3 dagene markedet varer.

Neste møte 28/8-2018
Ragnhild Kirkerud


REFERAT FRA BRUKERRÅDSMØTE 3. april 2018

 

Tilstede: Kari, Marianne, Henry, Brit og Ragnhild

Fra ledelse: Camilla

 

1.    Referat fra møtet 27 mars 2018 ble godkjent

2.    Økonomi Påskelotteriet ca. 13.500.-

3.    Vårfesten 17/4 blir kl. 16.00 og de ansatte tar jobben.

4.    Vi får hjertestarter til høsten. Opplæring vil bli gitt til både ansatte og de som ønsker det av frivillige. Det samme gjelder også førstehjelpskurs til høsten.

5.     Det vil bli opplæring på kassen i kantinen 17/4, og brannalarmen 19/4.

6.    Det har kommet klage på gulv-vasken noen steder. Camilla tar dette opp. En eventuell ny og bedre ordning med middagskortet blir tatt opp med ledelsen. Det har kommet et ønske om hvitt brød på rekesmørbrød. Dette kan fås hvis man ber om det.

 

Neste møte 8 mai 2018

Ragnhild Kirkerud

Referat fra styremøte 2018.
Styret i brukerrådet 2018.

Referat fra brukerrådsmøte 23.januar 2018.

 

1.Møtereferat av 28.november 2017 godkjent.

2.Økonomi. Vi har et driftsunderskudd på kr. 39 391,57. Driftsregnskapet vil i sin helhet bli fremlagt på årsmøtet 2.februar.

3. Valg. Valgkomiteen; Ragnhild og Camilla, vil foreslå kandidater på årsmøtet.

4.  Hjertestarter. Hennie Onstad seniorsenter har anskaffet seg dette. Erfaring med bruk og opplæring vil bli rapportert til sentrene.  Senterledelsen  tar beslutning når dette er klart.

5.Diverse. Det har vært en del reaksjon på de nye prisene i kafeen. Prisene er like på alle sentrene, og satt av kommunen. Camilla kunne imidlertid opplyse at fra februar måned kunne vi få kjøpt klippekort for 10 middager, og at den tiende ville være gratis.

Senteret er avhengig av frivillig innsats, og til tross for god oppslutning, så trengs det stadig flere. Camilla opplyste at kjøre/hente- transporten er startet igjen. Likedan fortsettes det å ivareta det sosiale miljø for sårbare grupper; som daggruppen f.eks. Andre grupper det satses på er slaggruppen, treningsgrupper og fellesskapet forøvrig. De ansatte vil 13.febr. delta i seminar; Eldreomsorgens ABC.  Senteret vil være åpent som vanlig.

Camilla kom også inn på noen problemer med driften ved senteret. Det er sykdom og mangel på fast ansatte. Det avhjelpes ved å benytte seg av vikarer. Kristin går snart av med pensjon, og det er planer om å ansette en sosialrådgiver.

På spørsmål hvorfor vårfesten 17.april startet kl.13.00 ble det opplyst at det var mye for å spare de ansatte. Det er jo de ansatte som står for borddekking, servering og rydding, og det blir jobbing til langt på natt skulle festen startet senere.  Vår- og høstfest vil ellers som vanlig starte kl. 17.00.

Neste møte 27.februar kl. 12.00