FOREDRAG OG UNDERHOLDNING

Onsdag 19.12.2018.

Siste foredrag før jul fikk vi høre om juletradisjoner. Vi har jo litt forkjellige tradisjoner i de ulike familier og ikke minst i ulike landsdeler. Det gjelder både mat og andre ting vi bare må gjøre til jul. Nytt for meg var at det var varmen fra kakebaksten som fremkalte den såkalte "kakelinna" . Da må man nok ha bakt 7 slag i alle hjem. (Kakelinna var forresten kjærkommen for den som ikke hadde pusset vinduene tidligere).

Freddy Nilsen hadde gitaren med seg og sang også tre sanger som omhandlet tradisjoner som vedhogging, gulvvask og julebukk.

Det var ikke full sal i dag, men folk hadde kanskje noen ugjorte juletradisjoner som de måtte ta seg av så nære høytiden.

Anlaug. 

Freddy Nilsen.

Fredag 14.12.2018.

Idag var det klart for siste musikalske fredag dette året og det sto vårt eget kor for. De har blitt flinke og det er en fryd å både høre å se koret nå. 

Det hele startet med en allsang som kom på lerretet takket være vår energiske Marianne.  Etterpå sang koret et par klassikere og så var det over på julesanger. Jan Erik var som vanlig stø solist i den vakre "Nordnorsk salme" . Jon spilte piano og styrte dirigentstaven mens Trond Arnesen trakterte sitt trekkspill med nydelig akkompagnement av varsomme fingre. Jon spanderte også en solosang så vi fikk nyte hans flotte stemme i  "The Christmas song" av Nat King Cole.

Til slutt var det en allsang som begynte med D og sluttet med jorden og alle reiste seg og sang med: Deilig er jorden.

Så ble de ansvarlige takket av med blomster og vi kunne forberede oss til pinnekjøttmiddag.

Takk for enda en fin fredag på senteret!

Anlaug.

Rykkinn seniorkor med dirigent Jon til venstre i bildet og solist Jan Erik midt på første rad.

Onsdag 12.12.2018-

Hadde i dag invitert førstekonservator ved Norsk Folkemuseum; Gjertrud Sæter, som holdt et foredrag hun hadde kalt «Svigermor i folklore og populærkultur».

Hun kom først inn på hvordan svigermor var oppfattet og skildret på folkemunne og i eventyr og sagn. Det var nesten alltid den slemme stemoren som trakasserte og til og med drepte den unge kongsdatteren. Svigermor i det gamle bondesamfunn hadde stor makt og myndighet. Det var ikke alltid greit for den unge husfrue å få overta stabbur nøklene eller gjøre den gamle gårdskona til lags.

Forholdet mellom svigermødre og svigerdøtre kunne være mer problematisk enn mellom svigermødrene og svigersønnene. Kom så inn på den sterke bindingen det kunne være mellom mor og datter, og hvordan dette kunne påvirke forholdene. Så hadde vi mammadaltene som hadde en så strek tilknytning til mamma, at også det kunne gå ut over samholdet. Det var tydelig at navlestrengen kunne være bindene selv om den var kirurgisk kuttet.

Så fikk vi en del eksempler på særlig ukebladenes fortellinger av tåredryppende og dramatiske skjebner. Likedan vitsetegnernes elleville fråtsing i svigermors rolle i ekteskapet. Det var for det meste mannens forhold til svigermor som ble skildret. Det kunne være nyttig for mannen likevel å være oppmerksom på at slik svigermoren så ut; slik ville datteren bli med tiden.

Utviklingen viser at disse overdrevne svigermorsvitsene og tegningen er det mindre av. Nå til dags er det nesten ikke mulig å se forskjell på mor og datter. Borte er den korpulente damen som kunne virke forstyrrende i sitt nærmiljø.

Et veldig bra foredrag, bare synd det var så få fremmøtte.

Svein Hauge.

Gjertrud Sæter.

Fredag 07.12.2018.

De tre trubadurene, Pål Parlow, Odd Krogh og Arne Fridtjof Andresen med trekkspillakkompagnement av Trond Arnesen underholdt ved årets siste allsang. Alle var kledelig antrukket med rosa skjorter og i tillegg hadde Marianne sørget for adventspynt i lokalet. Arne Fridtjofs vitser krydret forestillingen og bidro sterkt til et vellykket arrangement.

Oppmøtet var godt som det alltid er på fredager.

Kjell Egil Larsen.

Det var julen det dreide seg om idag, og ute var det hvitt.
De ville ha et smilende bilde av seg selv.........
Og Rudolf var her.
Nå vet vi hvor han "tar det fra"! Han får slibrige mailer inn på Pc-en!
Marianne har beriket trubadurene med flotte og morsomme illustrasjoner.
Siste posering av Arne Fr. og Trond.

Julemarked 2018.