FOREDRAG OG UNDERHOLDNING

Fredag 27.04.2018.

Det var husets eget sangkor som underholdt oss i dag. Husets "faste" publikum har jo hørt koret synge mange ganger før og trodde vi visste hva som kom. Der ble vi overrasket! Helt fra åpningsnummeret "Å for en morgen", oppdaget vi at koret sang veldig bra i dag, og det fortsatte gjennom hele konserten.  Det var et meget variert utvalg sanger fra "Keltisk hymne" til "My lord what a beautiful morning". I tillegg kan nevnes " Moon river", et knippe sanger fra "Sommer i Tyrol", "Sommarvind" og "Du skal ikke sova bort sumarnatta". Det ble også fremført to sanger som kanon.

 Jon Hartug var vikar for den faste dirigenten  og høydepunktet for oss ble nok da han som solist fremførte "Gabriels Obo" med en tenor som nesten løftet taket. Vi er glad han hadde latt seg overtale av koret til å synge så vi fikk oppleve denne stemmen. I tillegg til å synge og dirigere trakterte han også klaveret til et par sanger, mens vår egen Trond Arnesen også  spilte til noen.

Som "støttesanger" blant herrene må også nevnes Olav Jakobsen som også akkompagnerte til Jons solosang.

Vi var så heldige at koret hadde planlagt to ekstranummer som de fremførte uten å være for kostbare. Herlig!

Vi koste oss skikkelig denne formiddagen og håper klangen og korets fremtreden fortsetter i det sporet de har funnet nå.

Anlaug.

Rykkinn seniorkor.

Onsdag 25.04.2018.


Dagens foredrag på Rykkinn Seniorsenter handlet om den nederlandske maleren Vincent van Gogh. Oversetter og forfatter Eve-Marie Lund fortalte om et kunstnerliv preget av en vanskelig barndom, fattigdom og mentale lidelser.
Vincent van Gogh var født i 1853 i Nederland  og døde i 1890 i Paris.

Vincent var eldst av 6 barn, far var protestantisk prest.  Vincent ble religiøst interessert og ønsket å studere teologi, men ble ikke antatt på noen læresteder. Reiste rundt som legpredikant i gruvedistriktene i Belgia. Han ble avsatt som predikant, og bestemte å ofre seg for maleriet,  oppfordret og hjulpet av sin bror Theo.
Motivene hans var arbeidende mennesker og grupper i enkelte miljøer. Maleriene var ofte preget av en dyster sinnsstemning. I 1886 kom han til Paris. Der møtte han Paul Gauguin som han beundret. Hans senere malerier ble impresjonistiske med lyse, sterke farger, og han malte nå mest landskap og portretter.
Etter hvert forkastet han impresjonismen og prøvde å nærme seg naturen gjennom et mer intenst fargestudium. Berømte er solsikkene. Den har han 18 utgaver av, og solsikken kalles hans signaturblomst.
Eve-Marie Lund viste mange av  kunstnerens  vakre malerier.  Mange kjente motiver. Han ble ikke anerkjent  tidlig, så det var et liv i fattigdom, dårlig levesett, sykdom og innleggelse i asyl.
Mens han var der utførte han 35 lerreter og en stor mengde tegninger, før han tok sitt liv, 29.juli 1890, 37 år gammel.
På grunn av van Goghs dramatiske liv er det skrevet mer om han enn om noen annen maler.
Og nå er det laget en film om hans liv, en meget god film, sa vår foreleser. Den anbefales, for å få en bedre  forståelse av mennesket Vincent van Gogh,  enn  et kort referat av et langt foredrag  kan gi.
 
Eva Karbø.
 
 


Fredag 20.04.2018.

 ”A twist of Cole” med:
Børge Tronrud, vokal/ tenor- og sopransax, Alf Henriksen, klaver og Harald Skogli, stå-bass.
Musikerne fra Asker Jazzklubb hadde funnet frem, etter utsagn fra Harald, en tredjedel av sitt Cole-repertoar.  Start med ”Let there be you” og videre med bl.a. ”Paper Moon”, ”Straitin’ up and fly right”, ”Frim-fram-sauce”, ”Mona Lisa” (fra 1956) og tilslutt ”L-O-V-E =Love”.
Børge og  Harald kjenner vi fra tidligere, men Alf Henriksen var, uten forkleinelse for de to andre, en virkelig toppartist på sitt instrument.  Han fikk til tider vårt huspiano til å låte nesten som et konsertflygel,  og med fjellstøtt komp til Børges ”fløyels”- sang og innimellom med glitrende jazzimprovisasjoner, som det virkelig er lenge siden vi har hørt makan til !!!  Og i bakgrunnen gjorde Harald som vanlig en solid, harmonisk og ”taktfull” innsats.  Ingen savnet trommer ---
Takk for nok en harmonisk fredag ettermiddag for de mer enn hundre fremmøtte.  Vi håper også at Arne Frithjof’s inntrengende og meget humoristiske oppfordring til betaling vil gi resultater…
Ref.: Pål Kristian   
 

Musikere fra Asker Jazzklubb.

Onsdag 18.04.2018.


Hadde i dag besøk av Gunnar Kagge. Han holdt et foredrag med tittelen: »Storm i et vannglass. Forbudstiden og den norske krigen mot alkoholen».
Han gikk faktisk så langt tilbake i vår historie som til kong Sverres regjeringstid. Han var den første som organiserte byttehandel; sprit mot tørrfisk. Da kristendommen ble innført, ble det pålagt gårdene å brygge øl, og kong Christian IV , som var svært glad det sterke selv, var en  svært liberal lovgiver. Så følger forvirringen; kong Fredrik forbyr brenning i Norge, i 1816 tillater stortinget hjemmebrenning, så følger kommunalt selvstyre og muligheter for total tørrlegging. Så kommer avholdsbevegelsen inn på arenaen. Det ble forbudt å brenne hjemme, og det salget som foregikk fra brennevinsutsalgene ble hardt skattlagt. Distriktene, bedehusmiljøene  og den radikale arbeiderbevegelse slår seg sammen, og det ble avholdt avstemminger der faktisk kvinner fikk stemmerett, og i 1914 fikk både Finland og Norge alkoholforbud. Under 1.verdenskrig (jobbetiden) , blir det forbud mot skjenking av vin og brennevin, som senere bare omfatter hetvin og sprit. I 1919 blir det folkeavstemming, og 62% stemmer for forbud. Under Spanskesyken 1918 blir plutselig alkohol godtatt som medisin, med det krevde rasjoneringskort, kun selges til dem som finnes verdige.
I 1923 opprettes det vi dag kalles Det Statlige Vinmonopol, men med meget strenge  begrensninger. Det oppstår en livlig smuglertrafikk som bl.a. Arthur Omre har beskrevet sin bok «Smuglere». Kaggestad nevnte særlig Sven Aarrestad, som dannet Det Norske Totalavholdsselskap, det alkoholsalget skulle samles i monopoler ved folkeavstemminger, og at disse etter hvert skulle legges ned; også ved folkeavstemminger. Slik gikk det ikke da, og i 1926 stemte 44 % for et fortsatt forbud mot alkohol, og 56 % ville avskaffe dette. 15.april 1927 oppheves forbudet, men vinmonopolene består.

Rykkinn, 18.april 2018
Svein Hauge

Gunnar Kagge.

Fredag .13.04.2018.

Fredag 13/4 var «Moro på to pianoer» med Jan Larsen og Herman Berthelsen, og morsomt var det. De startet med Side by side, så kom alle de gamle melodiene vi husker fra vår ungdom, trillende. I en liten pause utnyttet Herman Bertelsen og hans følgesvenn i kofferten apen Charlie. Det er alltid morsomt med en liten brekk i musikken, og det sørget den eminente buktaleren for. Så ble det melodier igjen som en fin avslutting på uken.

Ragnhild Kirkerud

Jan Larsen og Herman Berthelsen med to pianoer.
Herman Berthelsen og Charlie

Onsdag 11.04.2018.

Idag var det mannekengoppvisning med klær fra Zavanna og Dressmann, begge på Kolsås senter. Det var mye fint og fargerikt for den som vil fornye seg litt til våren. Her er et knippe bilder som viser alle dameantrekkene og  den siste "finstasen" til gutta.

Anne
Anne
Anne
Ebba
Ebba
Ebba
Gjertrud
Gjertrud
Gjertrud
Gudrun
Gudrun
Gudrun
Anne og Birger
Ebba og Henry
Gjertrud og Arne
Gudrun og Arvid

Fredag 06.04.2018.

Informasjon fra administrasjon og brukerråd.
Allsang med Trond og trubadurene  -  
Det var overskriften på fredag 6.april sitt program på Seniorsenteret.

Camilla fortalte at Senteret vil få hjertestarter, og at det blir gitt tilbud om opplæring i bruk av denne, til ansatte, og til flest mulig av Senterets brukere.
Det skal også bli brannøvelser og instruksjon om hvordan en skal forholde seg i tilfelle brann.
Camilla orienterte  om endringer i middagsservering. Fra 1.august blir det mulig å få klippekort  for middager . D.v.s. at hver gang du betaler for en middag, med dessert og kaffe, klippes  det i kortet. Etter 10 brukte klipp, får du en gratis middag.  
Dessuten vil det fra 1. august bli enkelte prisendringer, til brukernes fordel. Og det vil bli mulig å  kjøpe enten hovedrett eller dessert til middag, slik det var før.
Senterlederen ba også om innspill fra brukerne om det er spesielle ønsker. Det vil etterkommes så langt det er mulig.
Så var det Trond og trubadurenes tur. En ny trubadur, Eivind Fossum, hadde erstattet Arne Fritjofdenne gangen, og så var som vanlig Pål og Odd å høre.
De åpnet friskt med «Vi tar en rungende-» og fortsatte med gode, gamle, kjente og kjære sanger vi alle har et forhold til. Alle synger «med sitt nebb», mimrer og minnes, blir vemodig og oppstemt, alt ettersom melodiene påvirker oss.
«Den første løvetann», ja, den lengter vi etter. «Drømmer om Elin» setter noen lengsler i sving, og  at «Det går bedre og bedre dag for dag», det håper vi alle på.
En  tallrik  tilhørerskare betyr nok at programmet med Trond og trubadurene er kommet for å bli.
Noen av oss savnet Arne Fritjofs friske historier!
Hjertelig takk til dere for en hyggelig time!

Eva Karbø 

Paal, Odd, Eivind og Trond.

Onsdag 04.04.2018.


Petter Mejlænder: «Om filosofen Arne Næss.»

Journalist og forfatter Petter Mejlænder holdt et interessant foredrag på Rykkinn Seniorsenter i dag.
Han var god venn av Arne Næss, som han hadde hatt nær kontakt med i 5 år før
Arne Næss døde 12. januar i 2009. Han er gravlagt på Vestre Gravlund.
De mange frammøtte fikk en god innføring i vår store filosofs liv og virke.
Arne Næss var født 27.januar i 1912 i Oslo. Han mistet sin far da han var liten gutt. At faren døde så tidlig, så han senere som en fordel. Han følte seg friere med sin mor, hun ga han «friere tøyler».    Som guttunge tok han aleneturer til Jotunheimen.  Disse turene kom til å bety mye for han.  Han hadde to eldre brødre som også var med å forme han.
Den nederlandske filosofen Spinozas tanker ble Arne Næss tidlig kjent med. En av hans beste bøker skrev han om Spinoza.
Arne Næss mente at det å kjenne seg selv var nødvendig for å forstå livet. Derfor gikk han til psykoanalyse hver dag i 14 måneder. Og der gikk farsarven, sa vår foreleser.
Arne Næss er Norges ubestridt største filosof. Og han er sammenliknet med Bertrand Russel og med greske filosofer.
Han tok magistergrad i filosofi, 21 år gammel, den yngste noensinne, og ble dr. philos  24 år gammel
med avhandlingen: «Erkjennelse og vitenskapelig adferd.» Han ble ansatt som professor ved
Universitetet i Oslo, 27 år gammel, og hadde stillingen fra 1939 – 1970.
Utallige studenter er blitt kjent med Arne Næss og hans filosofiske tanker. Et framtredende spørsmål var: Hvorfor det?  Han ville lytte til svar og argumenter og stille nye spørsmål, hvorfor det?
Næss var et naturmenneske.  Som fjellklatrer  sto han i spissen for flere klatreekspedisjoner. Han var også ivrig bokser.
Han ble æresmedlem i Miljøpartiet de grønne, et parti han har vært med å forme.  Som naturelsker var han opptatt av jorden som en levende organisme. Naturens under er det ikke mulig å komme til bunns i, mente vår store filosof, og han sa at dersom vi lever i pakt med naturen, gir det en beskyttelse og en trygghet.
«Smilet er mitt varemerke», sa Arne Næss. Han hadde bevart barnet i seg, hadde stor humoristisk sans og elsket Chaplinfilmer.
Hadde alltid med seg en liten tøydukke som han kalte Timotey.
Arne Næss var gift tre ganger og hadde to sønner og en datter. Han var onkel til finansmannen og fjellklatreren Arne Næss.
Interesserte kan finne mye interessant informasjon om vår største filosof på internett.
 Eva Karbø
Petter Mejlænder.