FOREDRAG OG UNDERHOLDNING

Fredag 31.08.2018.

Våre fredagskonserter er nå blitt så populære at selv om et busslast med brukere var på tur til Vrådal, var salen nærmest full.

Frode Andre Johansen! 

Artist, sanger og låtskriver fra Jessheim tok salen med storm.

Den ene visen etter den andre.Både egne og mange for oss kjente låter av Lillebjørn Nilsen, Alf Prøysen, Øystein Sunde og fler. (E.Rose) pluss mange egne, flotte sanger.

Frode Johansen holder ca. 80 konserter i året. Han kalles ofte " den norske visetradisjonens arveprins". For oss ble han "visekongen". 

Vi trallet med så godt vi kunne i en hyggelig time og ønsket velkommen igjen.

Vera A.

Frode Andre Johansen-

Onsdag 29.08.2018.

Rykkinn Seniorsenter hadde i dag invitert Leiv Bjerke til å holde sitt foredrag «Odin mot Kvitekrist». Bjerke er en av senterets trofaste foredragsholdere. Etter 20 års arbeid i Russland kjenner han godt til Russisk historie, og våre forfedres virke og tilknytning til dette landet.

Hvem var Odin? Heyerdal mente han kom fra steppene i Asia, og at han var en høvding som med sin åsatro og handlemåte fikk stor makt og innflytelse på de etablerte stammene som hadde befolket Skandinavia. Vår verden var den gang inndelt i små kongeriker med egenrådige høvdinger, men til tross for det vi vil kalle lovløse tilstander, foregikk det også en omfattende handel og kontakt med andre kulturer.

I årene 200-300 skjedde det store folkeforflytninger i Europa. Romerriket var sterkt redusert, og Konstantin den store var den første kristne romerske keiseren, og gjorde kristendommen til statsreligion. Wulfila, 311-383, var arianer, og oversatte bibelen til gotisk. Ansgar, 801-865, også kalt Nordens apostel, bygget kirker i Hedeby og Ribe. I Europa ble det Klodvig 1 og Pipin den lille som førte kristendommen (pavemakten) videre. Det var under Karl den store, en grusom og nådeløs hersker, som kom til å ekspandere sin makt og religion helt til våre breddegrader, men Danevirket stoppet han. Nå startet det vi kaller «vikingtiden». Nordboernes utferdstrang bunnet i fattigdom, overbefolkning og usle kår. Angrepet på Lindisfarne kloster år 793 er regnet som starten på denne perioden. Likefullt som jakten på gods, gull og slaver, var det å stoppe «kvitekrist» like viktig. Nå var handelsinteressene veldig fokusert hos rikets småkonger, og senere , etter at Harald Hårfagre hadde samlet riket til et land, ble dette godtatt. Håkon den gode (Adelsteinsfostre) ble den første som med spede forsøk forsøkte å kristne hele landet. I denne tiden var det en maktkamp mellom England, Norge og Danmark. Harald Blåtann, som var Skandinavias og Englands ubestritte hersker, tvang Håkon Jarl til å la seg døpe. Han skulle være Haralds vasall, og fikk med seg noen prester, som Håkon Jarl satte igjen på land. Olav Tryggvason var oppvokst i Novgorod, under Vladimir den Store, og med hans inntreden ble det fortgang i å kristne Norge. Etter å ha fjernet sine motstandere, bl.a. Håkon Jarl. ble han eneveldig, og påtvang sine undersåtter den nye religion. Under en reise til Vendland, ble skipet hans bordet ved Svolder, og han falt der. Svein Tjugeskjegg, som var en av seierherrene fra Svolder, innsatte Svein som regent i Norge. Nå kom Olav Haraldson inn på banen. Han gjorde krav på kongetronen. Han stammet fra Harald Hårfagres slekt, og utropte seg til konge år 1015. Han innførte kristendommen med brutalitet og hard hånd. Til slutt ble misnøyen så stor at han måtte rømme til Gardarike, og oppholdt seg i Kiev i 2 år. Med ny selvtillit og velutrustet hird, returnerte han til Norge år 1030. Befolkningen hadde ikke glemt han, og de møtte han til slag ved Stiklestad samme år. Kong Olav falt, men det som skjedde etterpå skulle får stor betydning for ettertiden. Kongen ble erklært som helgen, og hans lik ble oppbevart i St.Olavs skrin i Nidarosdomen. Kirken utnyttet dette til fulle, og hans hellighet ble godtatt, til tross for brutalitet, overgrep og tvang. Kristendommen, eller kvitekrist, vant til slutt.

Leiv Bjerke

Fredag 25.08.2018.

Konsert med Egil og Genek.

To glade, musikalske trubadurer gjestet oss på Seniorsenteret i dag. Egil og Genek , gamle kjenninger som alltid er like velkomne. Og at de blir satt pris på, er lett å forstå. Aldri er senteret så tettpakka av interesserte tilhørere som når disse gutta er på besøk.

Og rett nok, konserten ble åpnet med en fanfare, og den var ikke bare til ære for forsamlingen, men

fanfare til «professoren i musikk, Genek, og til doktor i musikk, Egil», sa Genek.

Så kom kjente og kjære sanger og melodier som perler på en snor.

«Farvel til sommeren», fin og melodiøs, med en litt vemodig undertone.

Kjærkommen var hilsenen til alle vakre damer, «Bella, bella senorita». Jeg tror vi ble både gladere og

og vakrere av den hilsenen.

Stemningsfull sang og musikk vekker positive følelser!

Domino, kjent og kjær, jazz fra New orleans, (petit fleur), Blues fra Wales, Amazing Grace,

Elvis: Be my love, og flere kjente og kjære.

Hyggelig var det at noen damer fra Japan ble sett og sunget for! That`s amore!

Tir N`’a Noir, en vakker sang av Wamp, framførte Egil.

 

Konserten ble avsluttet med allsang: Den glade vandrer. Og så en trøst fra Egil og Genek til «fansen», sangen «Jeg kommer snart igjen, du hører snart fra meg—».

 

Velkommen igjen!

Eva Karbø.

 

 

 

Genek og Egil i kjent stil.

Torsdag 23.08.2018.

Nå er høsten her og  de vanlige programmene starter opp i tur og orden, heldigvis. Torsdag var det quiz som ble ledet av quizmaster Paal Parlow. Han hadde hatt hele sommeren til å finne vanskelige spørsmål og det hadde han benyttet seg av. Eller var det vi som ikke hadde fått sving på hjernesellene enda? Vårt bord hadde hvertfall et elendig resultat. Vi får ta det igjen neste gang. 

Alle er velkommen selv om de ikke har 30 rette svar. Kanskje du kan bidra med det ene som ingen andre kan? Stikk innom å test de små grå hver torsdag kl. 12.00.

Anlaug.

Paal Parlow.