VÅRE AKTIVITETER

Onsdag12.12.2018.

Årets julebord i Rykkinn pensjonistforening ble avholdt på Rykkinn seniorsenter tradisjonen tro. Derimot ble ribbetradisjonen brutt i år og vi fikk servert hjortegryte og karamellpudding. Hjorten smakte godt og det var mye godt tilbehør som gjorde det til en riktig festmiddag. Serveringspersonalet var fra Thailand hørte vi, og de løp fortere enn festkomiteen greide å spise. Vi fikk varm mat, vi fikk rask servering og vi fikk mer enn nok mat med valgfri vin. Hva mer kan man ønske seg? 

Etter maten var det kaffe med hjemmebakt kransekake og noe fra baren for den som ønsket det. 

All ære til huskommitèen for dekking på forhånd og rydding etter. 

Takk fra fornøyde gjester som glemte ribba!

Anlaug.

Vera fornektet ikke sitt gamle jeg og hadde med seg et par "damer" som frisket opp!

Egil var jo også på plass med sin fine musikk og sang som han jo har bidratt med på så mange julebord før. (Han er på listen over tradisjoner.)

Det ble danset bort noen kalorier 

En feststemt herre, Svein Hauge, klar for fest med blådress og sjampagneglass.
91 festpyntede medlemmer var samlet til fest.
Etter middagen var det kaffe med noe godt ved siden av.
Kaffekøen var til tider lang.
Vera Andersen slår til igjen!
Roboten Sekunda U28 , innkjøpt av kommunen på billigsalg i Manilla. Hun skal brukes i eldreomsorgen ved å komme hjem til folk og hyggeprate i to timer. (Det er bare å glede seg!)
Jorun debuterte på revysenen.

Onsdag 31.10.2018.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 31.10.2018.

Tilstede: 84 medlemmer

Trond spilte til sangene og Marianne hadde ordnet med sangene på skjerm.

Knut ønsket velkommen og Irma leste « Ord for dagen» med «Vennlige ord» fra samlingen «Ordet».

Etter sangen «Din vår er min vår» ble det gitt div. informasjon fra styret.

Ketil kunne ikke være tilstede, men Knut overbrakte hilsen med informasjon om at økonomien så langt ser tilfredsstillende ut.

Einar informerte fra forbundet der generalsekretæren i siste utgave av «Pensjonisten» uttalte seg om statsbudsjettet og konsekvensen for oss pensjonister. En sak som også forbundet er opptatt av er få kompensasjon for tannbehandling for oss som er av «amalgamgenerasjonen» - med de konsekvenser det har for vår generasjon.

Marianne viste og ga oss en oversikt over de nærmeste turene som er på gang. Informasjonen sendes til de som har e-mail, samt settes opp på tavla vår.

Påmeldingsliste til julefesten 12.12.2018 blir satt opp 12.11. Betalingsfrist er 30.11.2018 – til vår konto:

På vegne av valgkomitéen oppfordret Anlaug medlemmer til å melde seg som avtager etter Marit Løvik i kulturkomitéen. Marit har vært leder av denne i 15 år.

Etter sangen «Den glade enke»- fikk vi gjensyn med «Oluf og sønn» i sketsjen «Farsskapssaken».

Og så ble det litt «trim» med Trond og Jorun, et dikt om problemer med Husbanken v.Irma, før kaffe og loddsalg.

Kveldens underholdningsbidrag var ved Kristin Andersen som trollbandt oss med trollfløytetoner. Vi fikk vakker musikk utført med 6 forskjellige fløyter: seljefløyte, tussefløyte, sjøfløyte, stor og liten barokkfløyte, samt sopranfløyte. Programmet ble bundet sammen med sagn om huldre, tusser og troll og den virkning de har på oss mennesker. Egil Storbekken var komponist for mange av de vakre melodiene. Takk til Kristin for et kjempefint innslag!

Etter loddtrekning ble det sunget «Pål sine høner» og Knut takket for frammøtet og ønsket alle en fortsatt god kveld!

Kolsås 01.11.2018

Jorun Hustveit

Kristin Andersen
Huldra.

Onsdag 26.09.2018.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE 26.09.2018
Rykkinn Pensjonistforening avholdt sitt medlemsmøte 26.09.2018 med 68 medlemmer tilstede. Trond spilte til sangene og Marianne hadde tilrettelagt programmet for visning på skjerm.
Knut ønsket velkommen og ellers var programmet lagt opp med «Ord for dagen», diverse informasjon, allsang og «trim».
Marianne informerte om de nærmeste turene som står på programmet: Juletur til Strømstad 27. november (liste er satt opp). Tur til Kiel 10.-12. februar 2019 Elvecruiset på Rhinen og Moseldalen 3. – 9. mai Det ble også informert litt om turen i 2020 til Passionsspillet i Oberkammergau, der det må foreligge en foreløpig påmelding innen 6.oktober i år. Det sendes informasjon på e-mail, samt settes opp på tavla. Einar kunne informere om at Landsmøtet i juni i år hadde vedtatt å øke årskontingenten til kr. 360.- Irma Hauan leste et par dikt og avsluttet med sitt selvlagde dikt om å bli pensjonist – til stor fornøyelse! Kveldens underholdning var ved «Trio Classico» som ga oss en fantastisk opplevelse med kjente og kjære utdrag fra operetter, opera, kirkemusikk, folketoner, musikal og populærmusikk. «Trio Classico» besto av: Vivi Chronholm , trompet, Trine Øien, sang og Sølvi Ådna Holmstrøm, piano. Alle var utøvende og profilerte musikere . Vivi Chronholm hadde vært ansatt i Operaorkesteret i 47 år, men var nå pensjonist. Hun var også den som bandt programmet sammen på en lett og underholdende måte. Virkelig en fantastisk time med god musikk! Møtet ble avsluttet kl.20.00 etter loddtrekning og sang.

Kolsås 01.10. Jorun Hustveit

«Trio Classico»

Onsdag 28.08.2018.

Referat fra medlemsmøte 28. august 2018

 

Tilstede: 57 medlemmer

Styreformann Knut ledet møtet, og ønsket innledningsvis velkommen til en høst – med spennende møter og turer.

Etter sangen «Idas sommervise», leste Irma Hauan George Brandes «Dagen idag» som «ord for dagen» - og leste også senere i programmet sitt eget dikt om høsten – og gjenga også en morsom anekdote fra Holmestrand.

I regnskapsfører Ketils fravær, redegjorde Einar for regnskapet – som fortsatt er meget tilfredsstillende. Dette vil gi mulighet for noe mer sponsing utover høsten, bl.a foreningens juletur og ditto julemiddag 12. desember.

Marianne orienterte deretter om planlagte turer, dvs turen til Vrådal 28.august, juleturen til Strømstad 27. november og tur til Kiel 10. februar 2019.

Etter sangen «Flickorna i Småland» og en munter historie fra Einar, slo de to bokse-fenomenene Hege Schøyen og Grethe Kausland til på lerretet - hvoretter Borghild ledet kveldens trim.

Etter vakre «Svantes sang» på Tronds trekkspill, og allsang med «Ved Tyrifjorden», kaffe og loddsalg, var det klart for kveldens hovedpost  – Anders Birkeland og «Grieg på ville veier».

Om Griegs veier kanskje ikke var så «ville», var såvel Anders tekst som hans ledsagende musikkinnslag for undertegnede både ukjente og spennende. Her fikk vi virkelig møte nye sider av Grieg – bl.a presentert for slåtter og stev, for lyriske stykker, drikkeviser og skillingsviser, for bygdas sterkeste slåsskjempe og Gjendine i fjellheimen for å nevne noe - alt tolket av eminente musikere som Knut Buen, Leif Ove Andsnes og Einar Steen-Nøkleberg.

Formann Knut takket Anders for flott foredrag og overrakte vin-gave, etterfulgt av trekning av blomster og vin – før formannen ønsket velkommen til nytt møte 26. september og kvelden ble avsluttet med sangen «Vi ses igjen»

 

I sekretær Joruns fravær:

Einar

25.04.2018.

REFRERAT FRA MEDLEMSMØTE I PENSJONISTFORENINGEN 25.04.2018.
Tilstede: 85 medlemmer.
Knut ønsket velkommen og kunne også ønske 3 nye medlemmer velkommen I foreningen.. Etter sangen «Tre trallanda jentor»  leste Irma «Ord for dagen» .
Og så ble det «stående trim» med Trond på trekkspill og Jorun som «trener» fulgt av sangen «Menuett i mai».
Hverken Eina eller Ketil kunne være tilstede grunnet sykdom, så informasjon om økonomi og «Nytt fra Forbundet»
måtte utgå.
Marianne informerte om turprogrammet  framover:
26.mai – 1.juni: Spania med base i Cuenca.
29.aug. – 1.september Quality Strand Hotel, Vrådal. Liste settes opp på dagens møte.
Juletur 27.november: Strømstad med middag på «Furholmen». Mer info kommer i oktober/november
Nytt Kielcruise første eller annen. søndag i februar.
Eventuelt elvecruise sommer 2019.
I 2020 kan det muligens bli en stor opplevelse til Syd-Tyskland. Håper å få informasjon som kan bekjentgjøres på møtet 23.mai
Før kaffepause og loddsalg ble det vist  et herlig klipp med  «Dizzie Tunes» - Tor Erik som rockeartist.
Kveldens underholdningsinnslag var klassisk vårkonsert med Anne Fjellanger på piano og datteren Helle Rønne  som sang kjente, men også ukjente ,vakre sanger!
Møtet avsluttet kl. 20.etter loddtrekning og takk for et fint møte!

Kolsås  29.04.2018

Jorun Hustveit


NB! NESTE MEDLEMSMØTE BLIR 23.MAI -MØTE MED OST OG VIN!


 

Anne Fjellanger og Helle Rønne.
Veggpryd på Kiel-fergen.
Tur til Kiel 04.-06. feb.2018.
En glad gjeng på Kiel-tur.

R38. ÅRSMØTE 28. FEBRUAR 2018.

EFERAT FRA RYKKINN PENSJONISTFORENINGS

 

Tilstede: 76 medlemmer.

Trond spilte og Marianne «styrte anlegget».

 

Knut ønsket velkommen og før årsmøtet startet, mintes man de medlemmene som var gått bort siste år ved å tenne et lys og ha 1 minutts stillhet. Det ble stilt spørsmål om hvorfor man ikke bekjentgjorde navnene på de som var gått bort, men det ble vist til tidligere praksis der man ikke gjorde dette, fordi det kan være vanskelig å få med alle.

 

Årsmøtet ble åpnet av Knut med styrets forslag til valg av møteleder: Einar Nistad , som ledet møtet videre. Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Valg av referent: Jorun Hustveit.

Valg av 2 til å underskrive protokollen: Arne Frithjof Andresen og Anlaug Busund

 

1.      Årsberetning.

Årsberetningen var sendt ut til alle med e-mail, vist på skjerm på møtet og lest av Jorun Hustveit.. Den var også kopiert (30 stk.) som var lagt fram på møtet. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer

2.      Regnskap for 2017.

Ketil la frem regnskapet som ble vist på skjerm, samt kopier lagt fram på møtet.

Økonomien ser tilfredsstillende ut selv om enkelte av inntektskildene vil variere i framtida.

Etter kort kommentar fra revisor Jarle Lind ble regnskapet godkjent.

3.      Budsjett for 2018.

Budsjettet ble også presentert på «skjerm» og vedtatt uten kommentarer .

Pr. 1. jan var medlemstallet 296.

4.      Innkommende forslag.

Det var ingen innkommende forslag.

5.      Fastsettelse av medlemskontingent.

Styrets forslag var å beholde samme kontingent som i 2017 – kr. 275, hvilket ble vedtatt.

6.     Fastsettelse av honorar til styremedlemmer.

Einar redegjorde for tidligere vedtak om honorar til leder og øvrige styremedlemmer og dette ble vedtatt med endring av «fri reise» for leder: kr. 5000.- pr. valgperiode (1 år).

For de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer ble også beløpet foreslått hevet til kr. 5000.- pr. valgperiode (2 år).

7.     Valg av leder styremedlemmer og andre tillitsvalgte.

 

 

Anlaug Busund la fram valgkomitéens forslag til valgliste 2018.

Styret:

Leder:                         Knut Waasjø                                      1 år gjenvalg

Nestleder:                  Einar Nistad                                       2 år gjenvalg

Kasserer:                    Ketil Rasmussen                                2 år gjenvalg

Sekretær                     Jorun Hustveit                                               1 år igjen

Styremedlem             Anders Birkeland                              1 år igjen

Varamedlem              Borghild Thorvaldsen                                   1 år igjen

Varamedlem              Laila Smedbøl                                    2 år gjenvalg

 

 

Revisorer:                   Jarle Lind                                           2 år gjenvalg

                                   Anne-Lise Lund                                  1 år igjen

 

Huskomité                 Anne Fjellanger                                 1 år igjen

                                   Henry Stensrud                                 1 år igjen

                                   Synnøve Karlsen                                2 år gjenvalg

                                   Undis Stormoen                                1 år igjen

                                   Irma Hauan                                       2 år gjenvalg

 

Reserver for huskomité:       Kari Bjørnseth, Kari Ruud, Aloisia Knutsen, Rolf Fagerthun

 

Turkomité:                             Marianne Enroth                   1 år igjen                               

                                               Det nye styret oppnevner 1 observatør

 

Kulturkomité:                                    Marit Løvik                             1 år                                        

Torunn Mork Wenaas                       1 år

Reserve:                                 Asbjørg Mangset

 

Valgkomité:                           Marit Løvik                             2 år gjenvalg

                                               Aloisia Knutsen                     2 år gjenvalg

                                               Anlaug Busund                      1 år igjen

           

Valgkomitéens forslag ble vedtatt uten innsigelser.

 

Anlaug Busund ga oss et tilbakeblikk med bilder over turene siste år:

«Vårtur»:                                Atlanterhavsveien    

«Høsttur:                               Venabu,

«Ut i det blå» med senteret: Sandefjord (Veståsen) og Nauen Klokkestøperi .

Sommerens tirsdagsturer.

 

Det ble servert deilige snitter og kringle fra Lommedalen Catering, solgt lodder og møtet avsluttet med loddtrekning.

Møtet avsluttet kl.19.30.

 

Kolsås 28.02.2018

 

 

 

 

 

……………………..                                   ………………………………..                                   …………………………

Jorun Hustveit                                               Arne Frithjof Andresen                     Anlaug Busund

 

 

31.01.2018.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTE
Tilstede: 73 medlemmer

Marianne hadde ordnet med sanger som var lagt inn på minnepinne og vist på skjerm og Trond spilte til sangene.

Knut ønsket velkommen og  før han overlot ordet til  Anders med «Ord for dagen»,  ble det «gode, gamle valsepotpurriet som avsluttes med « Det går bedre og bedre dag for dag» sunget.

Ketil hadde meldt forfall, men hadde formidlet at regnskapet så greit ut og ville bli presentert på årsmøtet 28.02.2018.

Einar informerte om «nytt fra forbundet» og refererte til følgende saker:
⦁    Forbundet arbeider med at det skal innføres en egenandel på tannbehandling. Mange eldre har ikke anledning til å få stelt tennene med dagens priser.
⦁    Det lages en handlingsplan for aktiv og forebyggende helse  der Seniorsentrene spiller en aktiv rolle, da man etter hvert har en god del erfaring å bygge på. Dessuten er Seniorsentrene gode møteplasser – noe som er viktig for eldre.
⦁    Når det gjelder egenandeler ved helsetjenester, medisiner, etc., bør ikke disse økes mer enn pensjonen øker.

Pensjonistforeningens tur til Kiel finner sted førstkommende søndag og Marianne kunne opplyse om at det var blitt 1 plass ledig (enerom), da det var kommet en avbestilling.
Det er sendt ut oversikt over bussavgang og påstigning på de forskjellige stoppesteder.

Det ble «Trim» ved Jorun etter «Jeg tror jeg tror på sommeren.

Etter kaffe og loddsalg (med trekning), fikk vi 1 times fantastisk underholdning av revygruppa fra Røa Seniorsenter.  Det var sang, selvskrevne revynumre med dagsaktualitet, musikalske innslag , rørende om  alderdom og kjærlighet – bundet sammen på en  utrolig fin måte! De åpnet med som en sørgelig flokk med «gamlinger» som satte i gang med en herlig «rap» og avsluttet med  «Vi vil leve lenge vi»!
Det ble en bra start på årets pensjonistmøter!

Kolsås 01.02.2018

Jorun Hustveit

Jeg er sykere enn deg.
Tilbakeblikk.
Vil ni se en stjerna.....
........... se på meg!