MØTER OG ARRANGEMENTER

Fredag 31.01.2020.

Referat fra brukerrådets årsmøte 31.januar 2020.

 

1.    Innkallelse og møteledelse godkjent.

2.   Årsberetning.  Årsberetningen ble gjennomgått av Ragnhild uten kommentar.

3.   Regnskap og økonomi. Eiendeler/egenkapital er på ca. kr. 188 000,-. Utgifter på ca. kr. 97 000,-. Utgiftene til hjertestarter og kurs på denne, ca. kr. 24 000.-, kommer senere i tillegg.

4. Valg. Ragnhild Kirkerud og Ragnar Rud går ut av styret. Som nye medlemmer ble foreslått og valgt, Ebba Lund og Helge Bostad.

Det nye styret består da av:

Helge Bostad                      2 år

Ebba Lund                           2 år

Britt Hagemann                1 år igjen

Henry Stensby                   1 år igjen

Marianne Enroth              1 år igjen

Annema Brunvoll              1 år igjen

Anne-Lise Lind                   1 år igjen

Det nyer brukerrådet vil konstituere seg når styret blir fulltallig. Dvs. når Britt Hagemann og Ebba Lund er til stede.

Som revisorer fortsetter Anlaug Busund og Marit Sørum.

Valgkomite for 2020: Ragnhild Kirkerud og Svein Hauge

5. Diverse. Ragnhild overrakte en flott blomsterbukett til Ragnar Rud, og takket han for den gode jobben han hadde utført for brukerrådet som sekretær. Ragnhild ble tilsvarende hyllet med blomster, og en fin tale fra brukerrådet, ved Annema. Senterets ledelse, representert ved Marit, overrakte også blomster, og takket Ragnhild for et godt samarbeid gjennom 8 år.  

 

Rykkinn, 31.januar 2020.  Svein Hauge.

 

 

Eva Karbø                                                                                                                                       Anne-Lise Stene

 

 

Referat 03.12.2019.

Tilstede: Annema, Anne-Lise, Henry, Marianne, Ragnhild, Ragnar

Fra ledelsen: Camilla, Britt-Helen

 

 1. Referat fra møtet 29. oktober godkjent.
 2. Økonomien er fortsatt god selv om det er et betydelig underskudd hittil i år. Lotteriene har gitt mindre inntekter enn budsjettert. Utgifter som honrarer/sponsing etc. er betydelige høyere enn budsjettert. Underskuddet dekkes av oppspart kapital. Vi har i lang tid hatt for mye på konto til at dette kan bli godtatt av myndighetene, dvs. Brønnnøysundregisteret.
      
 3. Camillas og Britt-Helens hjørne.
  Økonomien ble diskutert. Høye honorarer på underholdning har blitt en stor utgiftspost og fra 2020 skal kostnadene deles slik at Sentret/Bærum kommune betaler for foredrag på onsdager og Brukerrådet betaler for konserter på fredager. Penger som Brukerrådet sparer på dette kan f. eks. benyttes til trivselstiltak på Sentret.
  Det kan være aktuelt å registrere Brukerrådet i Brønnøysund registret for å kunne ha mer enn kr. 140.000 på konto slik reglene er.                                                                                    Tidvis er det problemer med høyttaler-anlegget på Senteret. Dette er jo en gave til senteret fra Brukerrådet. Utgifter til service/reparasjoner på høytaleranlegget betales av senteret ved kommunen.
  Hjertestarter kurs 22/1-2020. Brukerrådet lager liste over hvem som skal delta. 


Mannekeng oppvisning – noen er kritiske til at inntekter fra åre salget går til Sentret. Dette er en stor jobb for brukerrådet, slik at det kan være aktuelt å endre arrangementet.
Kandidater til valg av representanter til Brukerrådet for 2020 skal være klar til 21/1-2020.

 1. Diverse. Noen har behov for biltransport for å komme seg til Sentret, men ordning med frivillige sjåfører er ikke løsningen. Denne type transport må ordnes av den enkelte med taxi eller vennetransport.  
   

Neste møte tirsdag 21. januar 2020

Ragnar Rud

 

 

 

Referat 26.03.2019.

Referat fra Brukerrådsmøte 26. mars 2019

Tilstede: Anne-Lise, Britt, Henry, Marianne, Ragnhild, Ragnar

Fra Ledelsen: Camilla og Nina

1. Referat fra møte 26. februar. Kommentar fra Anne-Lise vedrørende påskelotteriet at hun synes at ansvaret for påskelotteriet ligger på hele brukerrådet i og med at inntekten havner der. Referatet godkjent.

2. Økonomi. Feilpostering av sponsing i budsjettforslag førte til at resultatet ble kr. 15000,- for høyt. Dette rettes opp og som tidligere sagt av Camilla så sponses Brukerrådet med kr. 20000,- Inntekter fra den ‘Blå boksen’ fra 8. februar og til dags dato er på kr. 7951,- Inntekt før 8. februar får vi på neste møte. Camilla: Honorarer v/underholdning for første halvår er på kr. 78150,- og totalt for 2019 kr. 152250,- Mer om økonomien på neste møte.

3. Presentasjon Program høsten 2019. Program ferdig laget. Som vanlig et godt og variert program. Camilla orienterte om faste aktiviteter på sentret bl. a. om hørselhjelper ansatt av kommunen og som kan kontaktes for de som trenger veiledning/hjelp. Rykkinn seniorsenter er på Facebook med gruppenavn Rykkinn seniorsenter. 4. Onsdag 19/6 -2019, ‘Ut i det Blå’ sponses med kr. 2500,-

5. Rykkinn 50 år, feires i Rykkinnhallen lørdag 22/6-2019. Seniorsentret deltar med stand med program/folder og ting fra arbeidsstua. Sangkoret deltar med sang.

6. Camillas hjørne: Den ‘Blå boksen’ settes ut på fredager hvor fremmøtte kan gi et frivillig bidrag til Brukerrådet for underholdningen. Ingen klager registrert vedrørende oppslagstavlen. Oppslagene er satt opp etter tema og Siri tar seg av dette. Nina går over i pensjonistenes rekker, hun begynte i 2005. Ny stilling blir Kulturmedarbeider. Avgjørelsen kommer snart.

7. Diverse. Lydanlegget. Batterier skiftet. Sentret er ansvarlige for å vedlikeholde anlegget, lydanlegget var en gave fra Brukerrådet. Underholdning fredag 31. mai – Marianne sjekker med Eva Karbø.

Neste møte 23/4-2019

Ragnar

BRUKERRÅDET FRA FEBRUAR 2019.

Funksjon

Navn, adresse

e-post

Telefon

 

 

 

 

Leder

Ragnhild Kirkerud

Glitterudvn. 31,

1352 Kolsås

34rakirke@gmail.com

917 77 982

 

 

 

 

Sekretær/

varamann

Ragnar Rud

Stian Kristensensvei 49,
1348 Rykkinn

ragnarrud@gmail.com

992 64 776

 

 

 

 

Regnskap

Anne-Lise Lund

Helsethellinga 36,
1353 Bærums Verk

Anne-lu3@online.no

916 83 338

 

 

 

 

Styremedlem

Britt Hagemann Pedersen Lillehauger 8, 1352 Kolsås

britt.hagemann@gmail.com

928 63 938

 

 

 

 

Styremedlem

Henry Stensby

Bjørnebærstien 60, 1348 Rykkinn

henry.stensby@gmail.com

906 67 643

 

 

 

 

Styremedlem

Marianne Enroth

Bakerstien 9, 1349 Rykkinn

Zenitha47@hotmail.com

413 89 583

 

 

 

 

Varamann

Annema Brunvoll

Angerstveien 24, 139 Rykkinn

annema@guldmanden.com

902 55 375

 

 

 

 

Revisor

Anlaug Busund

Tillesløkka 6, 1349 Rykkinn

anbu35@hotmail.com

909 35 027

 

 

 

 

Revisor

Marit Sørum

Eplehagan 6, 1349 Rykkinn

sørum.marit@gmail.com

906 54 261

 

 

 

 

Valgkomité

Kari Reichborn Kjennerud

Belsetveien 117, 1348 Rykkinn

krkjenn@online.no

976 21 227

Valgkomité

Svein Hauge

Bjørnebærstien 28, 1348 Rykkinn

sarnfi-h@online.no

67 13 50 34

908 63 914

 

 

 

 

Valgkomité

Eva Karbø

Kolsbergvn. 10, 1352 Kolsås

evakarbo@msn.com

416 54 327

 

 

 

 

Fra administrasjonen:

 

 

 

Tjenesteleder

Arne Harald Foss

 

Avdelingsleder

Camilla Bjelke Kachel

camilla.kachel@baerum.kommune.no

 

 

Tlf. 90 93 04 22

Nyvalgt brukerråd 1. feb. 2019.

Referat fra brukerrådets årsmøte 1.febuar 2019.

 

1. Innkallelse og møteledelse godkjent.

2. Årsberetning. Årsberetningen ble gjennomgått av Ragnhild uten kommentar til selve årsberetningen.

3. Regnskap/økonomi. Kort fortalt er inntektene på ca. kr. 151 000,- og utgiftene på ca. kr. 218 000,-, d.v.s.et underskudd på ca. kr. 25 500,- Regnskapet er ikke revidert, men tilgjengelig ved oppslag og i brukerrådets perm i resepsjonen.

4. Valg. Brit Austad og Kari Reichborn Kjennerud går ut av styret, og blev takket for sin innsats ved overrekkelser av blomster.

Det nye styret som er valgt er:

Ragnhild Kirkerud som formann i 1 år

Anne-Lise Lind økonomiansvarlig 1 år

Britt Hagemann Pedersen 1 år igjen

Marianne Enroth 1 år igjen

Henry Stensby 1 år igjen

Varamenn:

Annema Brunvoll 1 år

Ragnar Rud, sekretær 1 år

Som revisorer er valgt Anlaug Busund og Marit Sørum

Valgkomite for 2019 er: Eva Karbø, Kari Reichborn Kjennerud og Svein Hauge.

5.Diverse. Einar Nistad påpekte at Rykkinn Seniorsenteret var det eneste senteret i Bærum som ble drevet uten tilskudd fra kommunen. Han håpet det den nye programkomiteen ville forsøke å heve nivået m.h.t. foredrag og underholdning ellers. Ble diskutert om postene «Kort og godt» eller «Ordet er fritt» kunne utfylle den dødtid vi måtte har på fredagene.

Inngangspenger ved fredagskonserter ble nok en gang diskutert. Konklusjonen ble foreløpig at vi skulle fortsatt appellere til frivillig betaling, men kanskje med en ny og tiltalende «Blå boks».

Camilla holdt så en appell at om inntektene ved senteret svikter, ville dette ikke gå utover vår virksomhet. I samarbeid med brukerrådet var hun trygg på at vi i fellesskap finner løsninger på de utfordringene som måtte komme.

Rykkinn, 1.februar 2019 Svein Hauge.

 

Trond Arnesen Densie Hangeraas

Signatur Signatur

 

Årsberetning 2018

Brukerrådet ved Rykkinn Seniorsenter 2 februar 2018- 1 februar 2019

Brukerrådet sammen setning:

Styremedlemmer:

Leder/Sekretær Ragnhild Kirkerud 1 år

Anne-Lise Lund/kasserer 1 år

Britt Hagemann Pedersen 1 år

Marianne Enroth 1 år

Henry Stensby 1 år

Varamedlemmer:

Kari Reichborn Kjennerud 1 år

Brit Austad 1 år

Revisor:Anlaug Busund og Ketil Rasmussen

Valgkomitè: Svein Hauge

 

Innkalling til årsmøte ble gjort i henhold til gjeldene retningslinjer for Brukerrådets virksomhet og enstemmig godkjent. Som Møteleder ble Ragnhild Kirkerud oppnevnt.

Seniorsentrene

Camilla Bjelke Kachel har fast kontorplass her, og er her 80 %, 4 dager i uken. Stillingen er 50 % og resterende tid er for andre gjøremål i Bærum kommune. Dette fungerer bra synes vi, da hun nesten alltid er tilgjengelig. De nye takplatene i hallen gjør at akustikken er bedre. Vi har også fått «varmeteppe» i yttergangen. Det er blitt lunere og det merkes i den kalde årstiden. Vi har også fått opplysningsskjerm i hallen med store bokstaver og lett leselig.

 

Daggrupper:

Vi har daggrupper 5 dager i uken med en kapasitet på 15 pr. dag. Disse gruppene er enten i eget rom eller sammen med alle oss andre. Alle trives godt og hygger seg.

Økonomi:

Vi har i år som i fjor et driftsunderskudd. Frivillig innbetaling er år kr. 39.000.-mot fjorårets kr. 62.700.-. Til sammenligning var frivillig innbetaling i 2014 kr. 110.125.-. Nedgangen skyldes mye at det ikke er noen giroblankett vedlagt i programmet. Økonomisk klarer vi oss foreløpig, da vi kan bruke av kapitalen. Vi har hatt Påskelotteri, Julelotteri og Julemesse med bra resultat. Ved siden av dette har vi Quiz og den lille blå boksen, men det er ikke nok. Vi har støttet koret i alle år, men nå må vi se hva vi kan klare. Dessverre har vi blitt pålagt arbeidsgiveravgift på noen musikk- og foredragsholdere. Det gjelder de som ikke har noe firma å henvise til. Vi håper at vi fortsatt kan sørge for foredrag og underholdning.

Aktiviteter

Arbeidsstuen er flittig besøkt og de er veldig flinke til å lage ting til Julemessen og lotteriene. Noen jobber hjemme og leverer sine ting. «Snekkergutta» har også godt besøk og til jul hadde vi flere ting til julelotteriet. Vi har flere trimgrupper, kor og seniordans er i full gang. Dette gjelder også litteratur, bridge, diskusjonsforum. Boccia på Kolsås er det også noen har vært med på. Det starter igjen i april.

Frivillige

Vi har fått noen flere frivillige til kantinen, men fortsatt er det ikke nok. Derfor ser vi gjerne at flere melder seg. Denne jobben er ikke noe man binder seg for, bare de dagene man selv ønsker. Det er fortsatt vanskelig å få noen til Brukerrådet. Vi mangler både sekretær og nestleder. Leder er sekretær.

Diverse

Lydanlegget er ikke tilfredsstillende, så vi må få noen til å se på det.

 

Vi vil gjerne takke alle de ansatte og våre brukere for 2018, og ser fram til samarbeide i året 2019.

15.01.2019.

Referat fra Brukerrådsmøte 15 Januar 2019

Tilstede: Kari, Anne-Lise, Marianne, Henry, Britt, Anne-Ma og Ragnhild

Fra ledelse: Camilla

 

 1. Referat fra møte 5/12-2018 godkjent

 2. Økonomi: Brukerrådet kommer til å gå med underskudd. Faktura for underholdningen i 2018 er ennå ikke mottatt. Det viser seg at vi må betaler arbeidsgiveravgift for de personene som ikke er tilsluttet et firma. Camilla ba om at vi skulle lage et budsjett for 2019 som er realistisk. Ann-Lise og Ragnhild tar seg av dette.

 3. Vi så tilbake på året som har gått. Selv om Brukerrådet går med underskudd, så ser det ut til at Rykkinn senter går i balanse. Kantinen går bra, det er flere som spiser middag. Det har kommet noen nye frivillige, men mange av de som jobber der reiser en del, så fortsatt er det mangel.

 4. Programkomiteen består av Nina, Svein og Mariann. Det er ikke noe møte men ideene kommer til Nina. Vi synes at komiteen bør ha møte for å diskutere forslagene. Likeledes vil Brukerrådet at programmet blir presentert dem, før det blir trykket.

 5. Quiz: Det vil bli slutt på skrapelodd, isteden blir det 3 gavekort à kr. 100.- og en middag.

 

Vi vil ha et ekstramøte tirsdag 29/1

 

Ragnhild