WWW.RYKKINNSENIOR.COM

 

    FLERE TROFASTE BRUKERE ER MED I REDAKSJONEN. HÅPER DU SIER JA HVIS DU BLIR SPURT OM Å SKRIVE REFERAT ELLER YTE ANNEN ASSISTANSE

Har du noe å fortelle oss - opplevelser - historier eller gode bilder så send til Annlaug på E-post anbu35@hotmail.com  

Det går også fint med melding til tlf. Annlaug 909 35 027

 

Pensjonistforeningens turer finner du under  Pensjonistforeningens sider