MØTER OG ARRANGEMENTER

Tirsdag 17.09.2019.

Det var tidligere i sommer sendt invitasjon til alle (ca.650) medlemmer som ble overført til vår forening 01.01.2019, om  et eventuelt møte 17.09.2019, der de ville bli presentert for foreningen for å se hva vi driver med.

Til dette møtet meldte det seg 35, men  på møtet møtte det 20.

På møtet møtte hele styret og huskomitéen.  Dessuten  var Trond (musiker), Ragnhild Kirkerud (brukerrådsleder og Rolf Risbakk (snekker)  invitert. Vår tur og kulturleder Marianne Enroth var på reise og kunne ikke møte.

«Gjestene» ble g ønsket velkommen av Annlaug .  Styremedlemmene, huskomitéen , Trond, Ragnhild og Rolf presenterte seg og fortalte litt om sine «oppdrag».

Det ble servert kaffe, julekake og deilig, hjemmebakt eplekake (Annlaug).

Det var så en omvisning på senteret for de som ønsket det.

Tilbake på plass ble gjestene som var tilstede, registrert, Anders presenterte høstens program og Trond tok fram trekkspillet og spilte litt.

Siste post på programmet var en bildepresentasjon av noen av turene fra 2007 og til «Elvecruiset» i år , sammensatt og presentert av Marit. Et hyggelig gjensyn for oss som har fått være med på disse flotte turene og en fin introduksjon over aktiviteten i foreningen.

Vi satt igjen med en følelse av at det ble en positiv opplevelse for de som var tilstede, og da er det bare å håpe at de dukker opp på møter og arrangementer!

Kolsås 19.09.2019

Jorun Hustveit

 

Nye medlemmer og god stemning rund kaffebordet 17.09.2019.
Trond Arnesen.

Onsdag 28.08.2019.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 28.08.2019 Høstens første møte var et møte der alle politiske partier i kommunen var invitert til å stille til en paneldebatt. Det endte med deltagelse fra 8 partier og nesten 100 medlemmer til stede! Gunder Gundersen stilte med trekkspill og Marianne hadde lagt «opplegget» på skjerm med tekst til «Rykkinnvise» og «Oppe på Eineåsen». Annlaug ønsket velkommen med et dikt om «Bom» - et heftig tema i årets valgkamp!

Som «oppsummering» av debatten ble det sendt et innslag til «Budstikka» hvor det kom inn tirsdag 3.september:

RYKKINN PENSJONISTFORENING avholdt sitt første møte i høstsesongen onsdag 28.08.2019 hvor kommunens politiske partier var invitert til å presentere sine program. Dette var tydelig et populært tema, for vel 90 medlemmer var møtt opp for å høre hva politikerne kunne «tilby»! Partiene som stilte var : Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet, Rødt, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti og Arbeiderpartiet. Representantene hadde først en innledende runde, fulgt av en paneldebatt partiene i mellom. Deretter var det spørsmålsrunde fra salen og til slutt en kort avslutningsreplikk fra de respektive partiene. Det gikk svært mye i eldrepolitikk, men også klima, barn og oppvekst, og velferd generelt. Bærum er en rik og velfungerende kommune, men om mye er bra, kan mye også gjøres bedre! Det kom tydelig fram både fra salen og i innleggene at mange har opplevd svikt i systemet, hvilket det var enighet om at det må tas på alvor. Men for alle var trygghet, samt mulighet til å velge/bo hjemme med hjemmebaserte tjenester, eller en trygg og god tilværelse på sykehjem å foretrekke Det ble påpekt at kvaliteten både av personalet og omgivelsene på sykehjemmene må prioriteres, samt at kommunen må bevilge mer til flere og hele faste stillinger. Alle var enige om at «Seniorsentrene» bør ha høy prioritet, da disse medvirker til at flere kan ha en bra alderdom og således gjør at man holder seg friskere lenger og sparer samfunnet for store summer! Takk til politikerne som kom til oss! Hvis dere klarer å gjennomføre det vi ble presentert for denne kvelden, har vi lite å frykte som eldre i Bærum! Og som det ble sagt – partiene må samarbeide for å få til gode løsninger! Vi takker for en ryddig og god debatt – ingen snakket i munnen på hverandre!

Marit informerte om foreningens økonomi (på skjerm)

Marianne informerte om høstens kultur og reiseaktiviteter: 1. Tur til Wadahl 1.09. – 05.09.2019. Avreise kl.9.00 2. «Sound of Music» - 20. oktober med avreise fra Pål Bergs vei kl.13 3. Juletur til Strømstad 26.11. med avreise fra Bryn Kirke kl.11.00. Påmelding kommer senere! Det ble kaffepause, loddsalg og avslutning med loddtrekning og sang! Kolsås 05.09.209 Jorun Hustveit

8 partier stilte til debatt.

Onsdag 29.05.2019.

TILSTEDE: 86 MEDLEMMER

Trond spilte til sangene og Marianne hadde tilrettelagt møtet på skjerm.

Annlaug ønsket velkommen og Arne Frithjof leste «Ord for dagen» med diktet «Våren» av Ingrid Halvorsen.

Einar refererte nytt fra forbundet som i disse dager er sterkt engasjert i årets lønnsoppgjør der pensjonistene for 5. år på rad har kommet ut med et 0-oppgjør hvilket vil si at pensjonistene gjennomsnittlig har fått sin pensjon redusert med kr 30.000 i denne perioden!For å markere dette, blir det en mønstring foran Stortinget torsdag 6.jun kl.12.00. Her blir det appeller av politikere og «kjendiser», og det stilles busser til rådighet for de foreningene som vil delta.

Einar minte også om vårt første medlemsmøte til høsten – 28.august, der vi har invitert alle partiene i Bærum til paneldebatt foran årets kommunevalg. Hittil har 6 av kommunens 12 partier sagt seg villig til å delta.

Marit refererte om foreningens økonomi som må sies å være strålende. Vi har fått kr 19000 fra Sandvika Bingo,

Kr 8000 i «grasrotandel» og kr 71000 i medlemsavgift. Medlemsmøtene har gått både med overskudd, men også med underskudd – ikke mer enn at det tåler vi!

Marianne viste på skjerm en oversikt over høsten og vårens turer.

Tur til Wadahl 1.- 5. september – påmelding fram til 1. juli. Faktura kommer direkte i posten.

Anders kunne fortelle at Wadahl hadde mye å by på – svømmebasseng, biljard o.s.v.

Juletur til Strømstad med julebuffet på Laholmen 26.11.– kr. 600. Påmelding kommer seinere.

Kieltur i januar/februar kommer seinere.

Kitzbühl/ Oberkammergau 29.05.- 03.06.2020 – skriv deg på listen

Annlaug kunne gi oss en gledelig nyhet – «Ut i det blå» med senteret 19.juni blir sponset av brukerrådet og Pensjonistforeningen slik at prisen på turen reduseres fra kr.500 til kr 300. De som har betalt vil få sine kr 200 igjen på båten.

Annlaug hadde et innslag om viderverdigheter i helsevesenet og Einar og Arne Frithjof viste et innslag fra revygruppa - telefonsamtalen mellom fiskeren som kom hjem før tida og kona som hadde fått en hyggelig leieboer med bil!

Annlaug ga en takk til Marit som sørget for at vi fikk sendt brev til vel 600 nye medlemmer og til Irma som hadde gjort en kjempeinnsats i forberedelsen til «OST OG VIN»- kveldens servering-også med takk til alle i husgruppa!

Kveldens underholdere var Børge, Trond og Ragnar som ga oss en time med sang og smektende rytmer til programmet «Karneval i Rio»! Veldig bra!

Etter trekning og avslutningssang, var det bare å ønske alle en GOD SOMMER og velkommen til møte 28.august! Kolsås 31.05.2019

Jorun Hustveit

 

 

 

Børge, Trond og Ragnar.

Onsdag 24.04.2019.

REFERAT FRA MEDLEMSMØTET 24.04.2019.
Tilstede 78 medlemmer.
Trond spilte til sangene og Marianne hadde lagt programmet og sangene til rette på skjerm. Annlaug ønsket velkommen og Jorun hadde «Ord for dagen» med betraktninger om «Lykke». Einar orienterte om nytt fra forbundet som bl.a. har engasjert seg i eldres velferd ved å formulere forslag til brev rettet til kommunen ved rådmann og ordfører med spørsmålet «Hvordan lever eldre hele livet i vår kommune?» Han refererte til styrets brev til samtlige partier i kommunen om å invitere alle til en paneldebatt i forbindelse med kommunevalget i september, til møtet 28.august . Marit orienterte om foreningens økonomi, som til tross for underskudd på årets 2 første møter (januar p.g.a. dyr underholdning – februar årsmøte med snitter) ,må sies å være bra. Marsmøtet gikk med kr 2000 i overskudd og etter det har vi mottatt kr 71.000 i kontingent fra Pensjonistforbundet (nesten 4 ganger så mye som sist år! Marianne ga en siste påminnelse om avreisen for «Elvecruiset» 3.mai – kl.06.45 fra Bryn. Det blir en lang dag – kanskje lurt å ta med matpakke! Billetter til «Sound of Music» 20. oktober kr 600 kommer i løpet av mai. Buss kl. 13.00! Anders fortalte om diverse selvopplevde problemer som kan oppstå på en flyplass når en skal finne reisefølge på en arrangert tur med mange reisende! (Da er er det greiere for oss som kommer trygt til flyplassen samlet i buss!) Medlemmene fikk så en liten debutopptreden av det nyopprettede styrekoret som framførte «Flaumen går» med caps og skaut – Marianne som dirigent og Trond på trekkspill! Før kaffe med julekake og hjemmebakt sjokoladekake (Annlaug),. ble det litt trim ved Jorun. Dagens underholdning ved «Clara og Jonas», ble en time med variert visesang framført av 2 unge og dyktige musikere – en frisk pust av ungdom og glede! Møtet ble avsluttet ca. kl. 20.00 etter trekning og avslutning med sang.

Kolsås 25.04.2019 Jorun Hustveit

Clara og Jonas.

Onsdag 27.03.2019.

Tilstede: 101 medlemmer. Trond spilte til sangene og Marianne hadde tilrettelagt programmet og sanger på skjerm. Annlaug ønsket velkommen og ga ordet til Einar som på vegne av styret overrakte gavekort til Kari Ruud og Kari Bjørnseth . Disse gikk ut av sine verv på årsmøtet 27.02.2019, men ble «glemt» da de øvrige fikk sin behørige takk og overrakt blomster. Styret beklager forglemmelsen! Einar informerte også om Pensjonistforbundets ønske om å være en pådriver i saker som omhandler pensjonistene. Rykkinn Pensjonistforening har stort sett konsentrert seg om det sosiale – hyggelige medlemsmøter, bra turer og teaterturer. Til høsten er det kommunevalg og da kan bl. a. saken om viktigheten av å få beholde dagens seniorsentre i framtida, være aktuelt å «kjempe» for. Arne Fridtjof leste «Ord for dagen» - med dikt av H.C. Andersen (gjendiktet av Andre Bjerke) om - fordommer og dumhet. Marianne presenterte årets turer: Elvecruiset på Rhinen: 3. – 9. mai som, der buss går fra Bryn Kirke kl.6.45. Høsttur : 1 .--5.september Wadahl Planlagte teaterturer: 20.10.2019 - «Sound of Music»– kr 650 Liste settes opp etter påske 27.02.2020 – «Så som i himmelen» - kr550 (Musikal) Liste i august Annlaug oppfordret medlemmene til å komme med innspill, f. eks med hverdagsopplevelser som er blitt litt spesielle. Hun fortalte om sitt møte med helsevesenet på Ullevål sykehus som ble et møte fullt av viderverdigheter på alle måter! Marianne sang den vakre visen «Jag vil takka livet» - akkompagnert av Trond. Og så ble det trim med Trond (trekkspill) og Jorun! Annlaug presenterte oss for norsk grammatikk - å være innvandrer og skulle lære norsk, kan ikke alltid være lett! Etter kaffe og loddsalg, ble vi underholdt av Sissel Kvambe som jodlet, fortalte vitser , sang diverse viser – selvskrevne, men også kjente sanger der vi kunne synge med!. En morsom og hyggelig time med en dyktig visesanger og gledesspreder! Møtet avsluttet ca. kl. 20 etter loddtrekning og sangen : «Vi skal gå gjennom livet…. Kolsås 27.02.2019 Jorun Hustveit
GOD PÅSKE TIL ALLE!

Sissel Kvambe

Onsdag 28.02.2019.

REFERAT FRA RYKKINN PENSJONISTFORENINGS

39. ÅRSMØTE 27. FEBRUAR 2019.

 

Tilstede: 75 medlemmer.

Møtet startett ved å spille «Adadio» før Knut ønsket velkommen til årsmøtet 2019.

Forsamlingen ble bedt om å reise seg og det var 1 minutts stillhet for å minnes de som var gått bort siste år

Årsmøtet ble åpnet av Knut med styrets forslag til valg av møteleder: Einar Nistad , som ledet møtet videre. Det var ingen innvendinger til innkallingen.

Valg av referent: Jorun Hustveit.

Valg av 2 til å underskrive protokollen: Valborg Lindahl og Svein Hauge.

 

 1. Årsberetning.

Årsberetningen var sendt ut til alle med e-mail, vist på skjerm på møtet og lest av Jorun Hustveit.. Den var også kopiert (20 stk.) som var lagt fram på møtet. Årsberetningen ble godkjent uten kommentarer

 1. Regnskap for 2018.

Marit Sørum la frem regnskapet som ble vist på skjerm, samt kopier lagt fram på møtet.

Økonomien ser tilfredsstillende ut selv om enkelte av inntektskildene vil variere i framtida.

Revisjonsærklæring fra revisor Jarle Lind ble vist på skjerm.

 1. Budsjett for 2019.

Budsjettet ble også presentert på «skjerm». Det ble gitt uttrykk en viss usikkerhet i budsjetteringen knyttet til usikkerhet i forbindelse med overføring av hvor mange av overførte «direktemedlemmer» som ville fortsette å stå tilknyttet Rykkinn Pensjonistforening. Budsjettet ble vedtatt uten kommentarer .

Pr. 1. jan var medlemstallet 1006

 1. Vedtektsendringer.

Foreningens vedtekter var sist endret på årsmøtet 28.02. 2002 og styret fant det relevant å gå gjennom disse. På landsmøtet i forbundet i juni 2018 var det utarbeidet retningslinjer for foreninger tilsluttet forbundet. Med disse som utgangspunkt ble det utarbeidet retningslinjer for Rykkinn Pensjonistforening. Disse ble vist på skjerm og redegjort for av Jorun. Forslaget vedtatt.

 1. Fastsettelse av medlemskontingent/fastsatt av forbundet.

Medlemskontingenten blir nå fastsatt av forbundet. Den er nå økt til kr 360 pr. år. Av dette går

kr 200 til forbundet, 70 til Fylket og kr 90 tilbakeføres til lokaforeningene

 

 1. Innkommende forslag.

Det var ingen innkommende forslag.

Einar redegjorde for tidligere vedtak om honorar til leder og øvrige styremedlemmer.

«Fri reise» for leder: kr 5000 pr. valgperiode (1 år).

For de øvrige styremedlemmer og varamedlemmer er beløpet kr 5000 pr. valgperiode (2 år).

Styrets medlemmer får også kr 500 pr. år til løpende utgifter

 

 1. Valg av leder, styremedlemmer og andre tillitsvalgte.

Einar la fram valgkomitéens forslag til valgliste 2019.

Styret:

Leder: Annlaug Busund 1 år ny

Nestleder: Einar Nistad 2 år - gjenvalg

Kasserer: Marit Sørum 1 år ny

Sekretær Jorun Hustveit 2 år - gjenvalg

Styremedlem Anders Birkeland 2 år - gjenvalg

Varamedlem Borghild Thorvaldsen 2 år - gjenvalg

Varamedlem Arne Frithjof Andresen 1 år ny

 

Revisorer: Jarle Lind 1 år - gjenvalg

Anne-Lise Lund 2 år - gjenvalg

 

 

Huskomité Anne Fjellanger 2 år- gjenvalg

Henry Stensrud 2 år - gjenvalg

Synnøve Karlsen 1 år igjen

Undis Stormoen 2 år gjenvalg

Irma Hauan 1 år gjenvalg

Rolf Fagerthun 1 år ny

 

Reserver for huskomité:

Liv Syse. Aloisia Knutsen

 

Turkomité: Marianne Enroth 2 år- gjenvalg

Det nye styret oppnevner 1 observatør til turkomiteen.

 

Kulturkomité: Marianne Enroth

Det nye styret oppnevner 1 «medhjelper».

 

Valgkomité: Marit Løvik 1 år igjen

Aloisia Knutsen 1 år igjen

Irma Hauan 2 år ny

Valgkomitens forslag ble vedtatt uten innsigelser.

Det ble overrakt blomster til de som forlot styret/komite og Knut takket for seg som leder.

Annlaug takket for tilliten ved å bli valgt som ny leder i foreningen.

Årsmøtet avsluttet kl.18.15.

 

Trond spilte til allsang, det ble servert snitter og kringle fra Øverland Catering, solgt lodder og Jorun hadde et innslag om fjorårets tur til Cuenca i Spania.

Møtet avsluttet ca. kl.19.30.

 

Kolsås 28.02.2018

 

 

 

 

 

…………………….. ……………………………….. …………………………

Jorun Hustveit Valborg Lindahl Svein Hauge

 

 

Styret fra 27.02.2019.

Onsdag 30.01.2019.

Tilstede: 94 medlemmer.

Einar åpnet møtet med å minnes Ketil Rasmussen – vår kasserer – som gikk bort 25.desember 2018. Ketil var ikke «bare» kasserer, men en ressurs som vil bli dypt saknet!

Trond spilte til sangene og Marianne hadde tilrettelagt programmet for visning på skjerm.

Anders leste «Ord for dagen» med «Alderdommen» , og det som følger med den!

Jorun informerte om «Nytt fra Forbundet» - overføring av 700 medlemmer som til 31.12.2018 hadde vært direktemedlemmer. Pr. 01.01. 2019 har foreningen 1006 medlemmer. Vi vil kontakte forbundet for å få klarlagt hvilke konsekvenser det vil ha for vår forening.

 

Marianne informerte litt om Kielturen 10-12.februar, samt høstturen som er bestemt til Wadahl Høyfjellshotell 11. – 5. september

Marit informerte om teaterturen 13 april «Jacobsen vær så god», Betaling fredag 15.februar 10-14(kontant)

Så ble det litt «Trim» med Trond og Jorun , før vi fikk gjensyn med Arve Oppsal med revynummeret: « Samfunnet har skylda» .

Som vanlig kaffepause og loddsalg!

Kveldens underholdningsinnslag var med jazztrioen «MGM» : Majken Christiansen, sang, Georg Reiss,( klarinett) og Morten Gunnar Larsen (piano).

De hadde kalt sitt program: «Perler fra jazzens gullalder», og vi fikk oppleve 1 time med fantastisk musikk- fremført med humor og varme! Det ble stående applaus!

Etter trekning ble kvelden avsluttet ca. kl. 20 med sangen» We will meet again» !

 

Kolsås 04.02.2019

Jorun Hustveit

 

 

MEDLEMSMØTE I RYKKINN PENSJONISTFORENING 

Vårt første møte for vårsesongen ble en stor opplevelse for de nesten 100 som var til stede – ikke minst takket være jazztrioen «MGM» -Bestående av Majken Christiansen (sang), Georg Reiss (klarinett) og Morten Gunnar Larsen (piano). Deres program «Perler fra jazzens gullalder» ble framført med sjarme, humor, glede og ikke minst usedvanlig dyktighet. Å oppleve Morten Gunnar Larsens fingerferdighet er en opplevelse i seg selv, Majkens fantastiske stemme og «framføring» og Georg Reiss utrolig humoristike bruk av klarinetten (og seg sjøl) , gjorde dette medlemsmøte til noe helt spesielt! Gode opplevelser i hverdagen gjør godt – kanskje spesielt for oss «godt voksne»!

Kolsås 31.01.2019

Jorun Hustveit

Morten Gunnar Larsen

Helge Reiss

Helge Reiss og Maiken Christiansen.

MGM.

Innkalling.

Rykkinn, 27.01.2019

 

Til medlemmene:

 

 

 

ÅRSMØTE I RYKKINN PENSJONISTFORENING

 

Styret innkaller herved til foreningens 39. årsmøte som avholdes i Rykkinn seniorsenters lokaler.

 

Onsdag 27. februar 2019 kl. 17.00

 

Iflg. vedtektene skal disse sakene behandles:

 

 1. Årsberetning

 2. Regnskap for 2018

 3. Budsjett for 2019

 4. Vedtektsendringer

 5. Fastsettelse av medlemskontingent/fastsatt av Forbundet

 6. Innkomne forslag

 7. Valg av leder, styremedlemmer og andre tillitsvalgte

 

Ad. Punkt 1,2 og 3:

 

Styrets årsberetning, regnskap og budsjett vil ikke bli distribuert på forhånd, men vil foreligge på årsmøtet og dessuten bli vist på lerret.

 

Ad. Punkt 6:

 

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 13. februar d.å.

 

 

Etter at det formelle årsmøtet er ferdig behandlet, hygger vi oss med snitter og kake.

 

Som på vanlige medlemsmøter blir det inngangspenger, loddsalg og trekning av mange gevinster og vi får «Gjensyn med årets tur til Spania»

 

 

Velkommen til et positivt og hyggelig årsmøte

 

For styret

 

 

Knut Waasjø Jorun Hustveit

Leder Sekretær